Homeثبت نام

REGISTER

فرم ثبت نام آنلاین تیم‌ها

مهلت ثبت‌نام: 10 دی تا 7 بهمن ماه 1400
GOALS

اهداف لیگ بازی‌های کسب و کار

Icons-Business-And-Finance
روحیه کار تیمی
افزایش روحیه و مهارت‌های کار تیمی
Business-Collection
یادگیری از طریق بازی
یادگیری از طریق بازی‌ها
Business-Collection
رقابت میان دانشجویان
ایجاد رقابت سالم میان دانشجویان
Business-Collection
فضای فرح بخش
ایجاد فضایی فرح بخش در محیط دانشگاه در کنار یادگیری
Business-Collection
تعامل با سازمان‌ها
ایجاد تعامل با سازمان‌ها در راستای شناسایی دانشجویان نخبه و جذب آن‌ها
Business-Collection
دانشجویان مستعد
شناسایی دانشجویان مستعد و توانمند و معرفی آنها به سازمان‌های معتبر داخلی و بین‌المللی

کلیه حقوق متعلق به دانشکده مدیریت دانشگاه تهران می‌باشد.

کلیه حقوق متعلق به دانشکده مدیریت دانشگاه تهران می‌باشد.