Homeشرایط و قوانین

Terms and Conditions

شرایط و قوانین

هر یک از تیم‌ها برای شرکت در دومین لیگ بازی‌های کسب‌وکار حتما شرایط زیر را دارا باشند. چنانچه برای تیم داوران و یا دبیرخانه رویداد محرز شود که هر یک از اعضای تیم‌ها شرایط زیر را ندارند، تیم مورد نظر از دور رقابت‌ها حذف می‌شوند.
http://businessleague.ir/fa/wp-content/uploads/2020/11/terms.png
http://businessleague.ir/fa/wp-content/uploads/2020/11/bgn-white-dots-slider.png

قانون 1حداکثر اعضا 5 نفر

تعداد اعضای تیم شرکت‌کننده می‌بایست 5 نفر باشد

قانون 2دانشجو بودن اعضا

کلیه اعضای تیم می‌بایست حتما دانشجو باشند

قانون 3معرفی نماینده

هر تیم یک نماینده را می بایست معرفی نماید که رابط بین دبیرخانه و اعضای تیم است و در مواقع ضروری در دسترس می‌باشد

قانون 4پایبندی به اصول اخلاقی

پایبندی به اصول اخلاقی و رعایت چارچوب های تعیین شده در حین انجام بازی‌ها لازمه حضور در این رقابت است

کلیه حقوق متعلق به دانشکده مدیریت دانشگاه تهران می‌باشد.

کلیه حقوق متعلق به دانشکده مدیریت دانشگاه تهران می‌باشد.