BusinessLeague

دومین لیگ
بازی‌های کسب‌وکار

معاونت پژوهش و فن‌آوری، دفتر ارتباط با صنعت و انجمن علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در راستای افزایش روحیه‌ی کار تیمی، نشاط در میان دانشجویان و همچنین شناسایی تیم‌های مستعد و توانمند دومین دوره «لیگ بازی های کسب و کار» را در سال جاری بصورت حضوری برگزار خواهند نمود
http://businessleague.ir/fa/wp-content/uploads/2020/11/slider-2.png
http://businessleague.ir/fa/wp-content/uploads/2020/11/slider-2.png
Victory

اهدای جوایز
ویژه به برندگان

تیم برنده اول 10 میلیون تومان
تیم برنده دوم 5 میلیون تومان
تیم برنده سوم 3 میلیون تومان
http://businessleague.ir/fa/wp-content/uploads/2020/11/slider-1.png
http://businessleague.ir/fa/wp-content/uploads/2020/11/slider-1.png
Business-Collection
بازی مهارتی خلاقیتی
Business-Collection
شبیه‌سازی و سرمایه‌گذاری
Business-Collection
تحلیل داده
BusinessLeague

مراحل اجرای لیگ بازی‌های کسب و کار

http://businessleague.ir/fa/wp-content/uploads/2020/11/img-service-001.jpg

مرحله اولبازی مهارتی شناختی

در این بخش از بازی های مهارتی- خلاقیتی برای ارزیابی تیم ها استفاده می‌گردد و هدف اصلی آن سنجش برخی شایستگی‌های رفتاری دانشجویان می‌باشد. در این مرحله اعضای تیم می‌بایست در یک محیط مشخص بازی‌ها را در بازه زمانی مورد نظر انجام دهند

http://businessleague.ir/fa/wp-content/uploads/2020/11/img-service-02.jpg

مرحله دومبازی شبیه‌سازی و سرمایه‌گذاری

در این مرحله از بازی‌های نرم افزاری جهت سنجش یکسری شایستگی های مورد نیاز در بازار کار در فضای رقابتی؛ همچون تصمیم گیری، تفکر تحلیلی، سرعت عمل و توانایی حل مساله استفاده می‌شود. در این مرحله تیم‌های منتخب از مرحله قبل در آن حضور دارند

http://businessleague.ir/fa/wp-content/uploads/2020/11/img-service-03.jpg

مرحله سومبازی تحلیل داده

در این مرحله تیم ها با استفاده از داده های خام بایستی تحت شرایط تشریح شده، اطلاعات مورد نیاز را استخراج کنند و میزان دقت، سرعت و نحوه‌ی استخراج اطلاعات از داده ها عوامل موثر بر ارزیابی خواهند بود.

OUR GOALS

اهداف لیگ بازی‌های کسب و کار

Business-Collection
روحیه کار تیمی
افزایش روحیه و مهارت‌های کار تیمی
Business-Collection
یادگیری از طریق بازی
یادگیری از طریق بازی‌ها
شناسایی دانشجویان مستعد و توانمند و معرفی آنها به سازمان‌های معتبر داخلی و بین‌المللی
Business-Collection
رقابت میان دانشجویان
ایجاد رقابت سالم میان دانشجویان
Business-Collection
فضای فرح بخش
ایجاد فضایی فرح بخش در محیط دانشگاه در کنار یادگیری
Business-Collection
تعامل با سازمان‌ها
ایجاد تعامل با سازمان‌ها در راستای شناسایی دانشجویان نخبه و جذب آن‌ها

افزایش روحیه کار تیمی

افزایش مهارت‌‌های کار تیمی

یادگیری از طریق بازی‌ها

ایجاد رقابت سالم میان دانشجویان

Contact Us

تماس با ما

لطفا سوالات خود را با ما در میان بزارید
http://businessleague.ir/fa/wp-content/uploads/2020/11/contact-and-ask-question.png
SPONSORS

حامیان لیگ کسب و کار

نستله
زرین رویا
دفتر ارتباط با صنعت
گروه زر
دانشگاه علم و صنعت
دانشکده فنی دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران
دانشکده کارآفرینی
دانشگاه علامه طباطبایی
مرکز مطالعات مهندسی فرآیند و مدیریت منابع
Business-Collection
آدرس
تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ساختمان مرکز همایش‌ها
Business-Collection
تلفن
88229733
88229901
Business-Collection
ایمیل
businessleague@gmail.com
info@businessleague.ir

کلیه حقوق متعلق به دانشکده مدیریت دانشگاه تهران می‌باشد.

کلیه حقوق متعلق به دانشکده مدیریت دانشگاه تهران می‌باشد.